Disclaimer

Op deze website vindt u informatie over Chris Schaatsbergen Advies. We betrachten uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen, openbaar maken en verspreiden van informatie op deze website en in e-mailverkeer. Wij geven echter nadrukkelijk geen enkele garantie af betreffende de rechtmatigheid, juistheid, compleetheid, actualiteit, betrouwbaarheid of beschikbaarheid van de inhoud van de website of de informatie in door of namens Chris Schaatsbergen Advies verzonden e-mails. U kunt hier geen rechten aan ontlenen.

Chris Schaatsbergen Advies accepteert geen aansprakelijkheid voor enige door u of iemand anders geleden schade die het directe of indirecte gevolg is van het gebruik van deze website, een door of namens Chris Schaatsbergen Advies verzonden
e-mails, of de daarin opgenomen informatie.

Chris Schaatsbergen Advies geeft geen enkele garantie af dat de website en verzonden e-mails ononderbroken, op tijd, veilig, foutvrij en virusvrij zijn, of dat softwarefouten worden gecorrigeerd. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het directe of indirecte gevolg is van het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van de website of e-mails.

Chris Schaatsbergen Advies aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de rechtmatigheid, juistheid, compleetheid, actualiteit, betrouwbaarheid of beschikbaarheid van informatie van derden die op de website of in een e-mail is opgenomen, noch met betrekking tot verwijzingen of hyperlinks naar andere websites of informatiebronnen die niet het eigendom van Chris Schaatsbergen Advies zijn.

Indien een e-mail niet voor u is bestemd, verzoeken wij u dit aan de afzender te melden en het bericht uit uw bestanden te verwijderen. U mag in dit geval de e-mail niet verder verspreiden.